Objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine“

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: Otvoren od 30. 3. 2018. do 14. 5. 2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: Obrazovanje

Prijavitelji:

Jedinice lokalne samouprave
Jedinice regionalne (područne) samouprave

Sažetak:

Provedbom različitih aktivnosti kojima će se uključiti veći broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine u kvalitetne programe produženog boravka u školi te organiziranjem prijevoza djece pripadnika romske nacionalne manjine od kuće do vrtića/škola, koje provode programe predškole, osigurat će se uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju. Uključivanje djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine u programe produženog boravka i programe predškole ključ je za prekidanje međugeneracijskoga kruga društvene isključenosti i najbolje sredstvo za preveniranje nepovoljnog položaja djece Roma na samom početku osnovnoškolskog obrazovanja.

Opći cilj:

Povećanje socijalne uključenosti i integracije djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav.

Specifični cilj:

Pružiti potporu uključivanju djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju.

Ciljne skupine:

Učenici pripadnici romske nacionalne manjine od 1. do 4. razreda osnovne škole.

Djeca pripadnici romske nacionalne manjine.

Ukupan iznos Poziva: 15.300.000,00 KN

Minimalni iznos potpore po projektu: 500.000,00 KN

Maksimalni iznos potpore po projektu: 3.000.000,00 KN

Trajanje projekata: 15 mjeseci