Objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: Otvoren od 12. 3. 2018. do 4. 6. 2018.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: Obrazovanje

Prijavitelji: Visoka učilišta

Sažetak:

Radi pune primjene HKO-a u visokom obrazovanju ovim pozivom omogućit će se izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija uz korištenje smjernica i metodologija razvijenih ESF projektom „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ te modernizacija i/ili izrada novih studijskih programa/programa cjeloživotnog učenja usklađenih s novoizrađenim standardima kvalifikacija. Specifično, u sklopu ovoga poziva financirat će se standardizacija kvalifikacija koje se stječu preddiplomskim i diplomskim studijima, odnosno razvoj standarda zanimanja, standarda cjelovitih i djelomičnih kvalifikacija na kojima će se temeljiti preddiplomski i diplomski studiji te programi cjeloživotnog učenja.

Opći cilj:

Unapređenje kvalitete visokog obrazovanja primjenom HKO-a

Specifični cilj:

Razvoj programa, izrada alata za osiguravanje kvalitete i jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta i studenata u svrhu unaprjeđenja relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju

Ciljne skupine: Nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima, visokoobrazovne ustanove

Ukupan iznos Poziva: 100.000.000,00 KN

Minimalni iznos potpore po projektu: 1.000.000,00 KN

Maksimalni iznos potpore po projektu: 4.000.000,00 KN

Trajanje projekata: 24 - 36 mjeseci