Objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja"

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 29.12.2016. do 27.03.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: osnovne i srednjoškolske ustanove u partnerstvu s ostalim osnovnim ili srednjoškolskim ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, učeničkim domovima, regionalnim i lokalnim razvojnim agencijama, visokim učilištima, znanstvenim organizacijama, udrugama, trgovačkim društvima, dječjim vrtićima, javnim ustanovama za kulturne djelatnosti (knjižnična, arhivska i muzejsko-galerijska djelatnost) i ustanovama za obrazovanje odraslih.

Sažetak Poziva:

Provedbom operacije „Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja“ povećat će se kapaciteti odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta  pismenosti kroz stručno usavršavanje odgojno - obrazovnih radnika te razvoj i provedbu kurikuluma izvannastavne aktivnosti/fakultativnog predmeta. Škole će projektnim aktivnostima podići razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju te razviti i uvesti izvannastavne aktivnosti/fakultativne predmeta unutar školskog kurikuluma  koji će utjecati na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Odgojno-obrazovni radnici će sudjelovanjem u projektnim aktivnostima stjecati dodatne kompetencije iz područja koja su u njihovom inicijalnom obrazovanju nedovoljno zastupljena.

Ukupni iznos operacije: 26.775.000,00 HRK

Minimalni iznos po projektu: 500.000,00 HRK

Maksimalni iznos po projektu: 1.500.000,00 HRK

Opći cilj:

Unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Specifični cilj:

Povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta  pismenosti.

Ciljne skupine

Učenici osnovnih i srednjih škola
Odgojno-obrazovni radnici