Odabrana visoka učilišta koja će u sklopu inicijative HEInnovate posjetiti tim međunarodnih stručnjaka

Na temelju poziva koji je Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo visokim učilištima da u sklopu inicijative HEInnovate do 15. siječnja 2018. godine pošalju svoj iskaz interesa za ugošćavanje tima međunarodnih stručnjaka, zaprimljeno je 12 prijava visokih učilišta.

U suradnji s predstavnicima OECD-a i Europske komisije dogovoreno je da će međunarodni stručnjaci posjetiti sljedeća visoka učilišta:

  • Sveučilište u Zagrebu
  • Sveučilište u Splitu
  • Sveučilište u Rijeci
  • Sveučilište u Dubrovniku
  • Veleučilište VERN
  • Veleučilište Velika Gorica.

Posjet stručnjaka planiran je u razdoblju od 20. do 27. ožujka 2018. godine, a detalje posjeta visoka učilišta dogovarat će izravno s predstavnicima OECD-a.