Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka Javnog natječaja, objavljenom u Narodnim novinama, broj 103/16, od 11. studenoga 2016. godine

Na temelju članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10, 142/11 i 53/12), ministar znanosti i obrazovanja, donosi sljedeću

ODLUKU
o djelomičnoj obustavi provedbe postupka Javnog natječaja

I.

Djelomično se obustavlja provedba postupka Javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama, broj 103/16, od 11. studenoga 2016. godine, te na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva uprave, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na sljedeća radna mjesta:

1. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca, u Odjelu za provedbu projekata Europske unije, u Službi za programe i projekte Europske unije, u Sektoru za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju, 2 izvršitelj/ice, na neodređeno vrijeme,

5. radno mjesto I. vrste - viši/a prosvjetni/a inspektor/ica - samostalni/a izvršitelj/ica u Varaždinu, u Službi prosvjetne inspekcije Zagreb, u Samostalnom sektoru za inspekcijski nadzor, 1 izvršitelj/ica. na neodređeno vrijeme,

6. radno mjesto I. vrste - viši/a upravni/a savjetnik/ca, u Odjelu za upravno-pravne poslove, u Službi za upravno-pravne poslove i upravni nadzor, u Samostalnom sektoru za pravne poslove, 1 izvršitelj/ica. na neodređeno vrijeme.

II.

Postupak provedbe Javnog natječaja za prijam na radna mjesta iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer kandidati nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i razgovoru (intervjuu).

III.

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva uprave.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.