Odluka o djelomičnoj obustavi provedbe postupka Javnog natječaja za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

KLASA: 112-01/18-01/00005
URBROJ: 533-02-18-0006
Zagreb, 13. srpnja 2018.

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 12/13 Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH, 93/16 i 104/16) i Izvješća Stručnog povjerenstva za odabir učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu od 5. lipnja 2018. godine, ministrica znanosti i obrazovanja donosi sljedeću

Odluku
o djelomičnoj obustavi provedbe postupka Javnog natječaja za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

I.

Djelomično se obustavlja provedba postupka Javnog natječaja za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, objavljenog dana 13. veljače 2018. godine, u Večernjem listu, Školskim novinama, Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu za:

1. Republiku Čile

II.

Postupak provedbe Javnog natječaja za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu iz točke I. ove Odluke, obustavlja se jer prijavljeni kandidati nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom razgovoru sa Stručnim povjerenstvom za odabir učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak