Odluka o dodjeli Nagrade Faust Vrančić za 2017. godinu

 Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić na sjednici održanoj 25. rujna 2018. g. donio je Odluku o dodjeli 14 nagrada za 2017. godinu i to: jednu nagradu za životno djelo, deset nagrada pojedincima i tri nagrade udrugama.