Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2016. godinu

Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj 22. rujna 2017. godine u sastavu: predsjednica Odbora doc. dr. sc. Vesna Bedeković, članovi: mr. sc. Hrvoje Šlezak, Sanja Putica, prof., Momir Karin, prof., dr. sc. Vilmica Kapac, Jadranka Žarković-Pečenković, prof., Mile Živčić, prof., Nikica Mihaljević, prof., Sunčica Findak, dipl. pedagoginja, donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92.), na sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine

ODLUKU
O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2016. GODINU

Za životno djelo „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:

 • u području srednjeg školstva:
  • Jozo Jelinić, prof. savjetnik, Industrijsko-obrtnička škola, Slavonski Brod
 • u području znanstvenoga i stručnoga rada:
  • prof. dr. sc. Marko Pranjić, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:

 • u području predškolskoga odgoja i obrazovanja: Mirjana Malagić, odgojitelj savjetnik, Dječji vrtić Botinec, Zagreb
  • Vesna Smojver, prof., Dječji vrtić Srednjaci, Zagreb
  • Mirela Marjanac, mag. paed., Dječji vrtić Sopot, Zagreb
    
 • u području osnovnog školstva:
  • Jerko Barišić, prof., Osnovna škola „Grigor Vitez“, Sveti Ivan Žabno
  • Danica Pelko, prof., Osnovna škola Donja Stubica
  • Biserka Dusparić, učiteljica savjetnica, Osnovna škola „Mladost“, Osijek
  • Lidija Miletić, prof., Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
    
 • u području srednjeg školstva:
  • Majda Bekić-Vejzović, prof. savjetnik, V. gimnazija, Zagreb
  • Ivan Janjić, prof., I. gimnazija, Zagreb
    
 • u području visokog školstva:
  • prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, i prof. dr. sc. Željka Kamenov, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Grupa autora „Zbirke zadataka iz statičke i dinamičke analize brodskih konstrukcija“:
   • doc. dr. sc. Neven Hadžić,
   • izv. prof. dr. sc. Smiljko Rudan,
   • prof. dr. sc. Joško Parunov,
   • prof. dr. sc. Rajko Grubišić
     
 • u području znanstvenoga i stručnoga rada:
  • dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, XV. gimnazija, Zagreb
  • Grupa znanstvenika s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje:
   • dr. sc. Lana Hudeček,
   • dr. sc. Željko Jozić,
   • dr. sc. Kristian Lewis,
   • dr. sc. Milica Mihaljević

Ukupno su dodijeljene dvije (2) nagrade za životno djelo i trinaest (13) godišnjih nagrada za 2016. godinu.