Odluka o financijskoj potpori javnim znanstvenim institutima, javnim sveučilištima i znanstvenim te znanstvenostručnim udrugama za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2017. godinu

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 150/11, 12/13 - Odluka USRH, 93/16 i 104/16), a u vezi s člankom 108. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14) i Javnoga poziva za plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2017. godinu (Klasa: 910-04/15-02/00009, Ur. broj: 533-19-17-0005 od 6. lipnja 2017. godine), ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak donosi Odluku o financijskoj potpori javnim znanstvenim institutima, javnim sveučilištima i znanstvenim te znanstvenostručnim udrugama za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2017. godinu.