Odluka o financiranju nabave informatičke opreme

Ministrica je donijela Odluku o financiranju nabave informatičke opreme za 673 osnovne škole u okviru Cjelovite kurikularne reforme.