Odluka o financiranju projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti"

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, dovršilo je evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.3.02 Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti  te donijelo Odluku o financiranju 24 projekta u ukupnome iznosu od 30.039.000,00 kuna.

Ovaj poziv provodi se u sklopu Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskoga prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika Operativnoga programa 'Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.' Europskoga socijalnog fonda.

Poziv je objavljen 3. ožujka 2017. godine na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.mzo.hr, a rok za dostavu projektnih prijedloga bio je 31. svibnja 2017. godine. Opći cilj Poziva je povećanje uključivanja odraslih osoba u obrazovanje za zapošljavanje. Specifični cilj je omogućiti stjecanje prve kvalifikacije i/ili stjecanje više razine kvalifikacije te prekvalifikacije kako bi se povećala razina znanja, vještina i kompetencija odraslih osoba i njihova konkurentnost na tržištu rada.

Slijedom Odluke o financiranju 24 projekta, s korisnicima sredstava bit će sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.