Odluka o financiranju projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja"

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih dovršilo je evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.2.03 „Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja" te donijelo Odluku o financiranju 21 projekta u ukupnome iznosu od 26.775.000,00 HRK.

Ovaj poziv provodi se u sklopu Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskoga prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju, Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Europskoga socijalnog fonda.

Poziv je objavljen 29. prosinca 2016. godine na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.mzo.hr, a rok za dostavu projektnih prijedloga bio je 19. travnja 2017. godine. Opći cilj Poziva je unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Specifični cilj je povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u sklopu školskoga kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenost.

Vezano uz Odluku o financiranju 21 projekta, s korisnicima sredstava bit će sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.