Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 007-02/18-04/00248
URBROJ:533-06-18-0002

Zagreb, 23. studenoga 2018. 

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 12/13, 93/16  i 104/16), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih (KLASA: 007-02/18-04/00003; URBROJ: 533-06-18-0001 od 22. ožujka 2018. godine) te provedenoga Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019. (KLASA: 007-02/18-04/00004; URBROJ: 533-06-18-0001 od 24. svibnja 2018. godine), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga
u području izvaninstitucionalnoga odgoja i  obrazovanja djece i mladih
u školskoj godini 2018./2019.

I.

U točki 1. Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i  obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019. (KLASA: 007-02/18-04/00248; URBROJ: 533-06-18-0001 od 23. listopada 2018.), riječi „7.685.188,99 kuna“ zamjenjuju se riječima „8.706.916,81 kuna“.

II.

Popis projekata udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih kojima su u školskoj godini 2018./2019. dodijeljena bespovratna sredstva, koji je sastavni dio Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i  obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019. (KLASA: 007-02/18-04/00248; URBROJ: 533-06-18-0001 od 23. listopada 2018.) dopunjuje se novim Popisom projekata  udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i  obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019. dodijeljena bespovratna sredstva, koji je sastavni dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak

Sastavni dio ove odluke:

Dopuna Popisa projekata udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih kojima su u školskoj godini 2018./2019. dodijeljena bespovratna sredstva

rb naziv udruge naziv projekta dodijeljena bespovratna sredstva
1 B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. Lajkaj različitost, šeraj toleranciju! 114.228,47 kn
2 Udruga mladih Komarac Jasenovac "I mi želimo više" 149.380,02 kn
3 Udruga Klikeraj Škola za 21.stoljeće, škola za
kreativnost
152.782,09 kn
4 Udruga osoba s invaliditetom Slatina Ključno je biti uključen II 162.691,33 kn
5 Udruga Zora Mladi kao pokretači društvenih
 promjena
130.686,97 kn
6

Udruga za promicanje kultura Kulturtreger

Razumijem što čitam 123.918,38 kn
7 Udruga Vjetar u leđa Iskrimo zajedno s Iskricama 74.974,88 kn
8 Hrvatsko matematičko društvo Radionice za darovite matematičare i pripreme ekipa za međunarodna  matematička natjecanja 2018./19. 113.066,67 kn