Odluka o obračunu troškova rada ispitnog povjerenstva za dio/dijelove stručnoga ispita koje pripravnik ponavlja

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, br. 150/2011.) i članka 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 150/2011. i 22/2012.), te članka 25. i 26. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, br. 88/2003.), ministar dr. sc. Željko Jovanović donosi

Odluku
o obračunu troškova rada ispitnog povjerenstva za dio/dijelove stručnoga ispita
koje pripravnik ponavlja

I.

Obračun troškova rada ispitnog povjerenstva za dio/dijelove stručnoga ispita koje pripravnik ponavlja izvršava se u skladu s Odlukom o sufinanciranju rada mentora i ispitnih povjerenstava učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školana u 2012. godini (Klasa: 602-01/12-01/00133, Urbroj: 533-12-12-0003) od 21. lipnja 2012. godine.

II.

Ovisno o dijelu stručnoga ispita koji nije uspješno položen, prilikom ponovnog polaganja priznaje se za naknadu članovima ispitnoga povjerenstva sljedeći broj sati rada:

a) Pisani rad:
1. za 1 sat rada sveučilišnog nastavnika ili drugog ispitivača – 54,00 kune
2. za 1 sat rada učitelja/nastavnika hrvatskoga jezika – 54,00 kune
3. za 1 sat rada predsjednika ispitne komisije – 54,00 kune

Ukupno (1-3): 162,00 kune
MT 10%: 16,20 kuna
Ukupno komisija: 178,20 kuna

b) Izvođenje nastavnoga sata ili praktičnoga rada:
1. za 1 sat rada sveučilišnog nastavnika ili drugog ispitivača – 54,00 kune
2. za 2 sata rada učitelja ili stručnog suradnika – 108,00 kuna
3. za 1 sat rada predsjednika ispitnoga povjerenstva – 54 kune

Ukupno (1-3): 216,00 kuna
MT 10%: 21,60 kuna
Ukupno komisija: 237,60 kuna

c) Usmeni dio ispita:
1. za 1 sat rada sveučilišnog nastavnika ili drugog ispitivača – 54,00 kune
2. za 1 sat rada učitelja ili stručnog suradnika – 54,00 kune
3. za 1 sat rada predsjednika ispitnoga povjerenstva – 54,00 kune
4. za 1 sat rada ravnatelja škole u kojoj radi ispitno povjerenstvo – 54,00 kune

Ukupno (1-4): 216,00 kuna
MT 10%: 21,60 kuna
Ukupno komisija: 237,60 kuna

 

Na ukupni iznos sredstava iz točke II. a) ili b) ili c) ove odluke priznaje se dodatnih 10% sredstava za materijalne troškove rada ispitnoga povjerenstva (potrošni materijal, poštanski troškovi i dr.), a isplaćuju se ustanovi (školi) pri kojoj je sjedište ispitnoga povjerenstva.

 

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTAR
dr. sc. Željko Jovanović