Odluka o sufinanciranju značajnih obljetnica osnovnih i srednjih škola u 2015. godini

Zamolbe trebaju sadržavati opis aktivnosti i troškove koji nastaju zbog obilježavanja značajnih obljetnica te biti poslane na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Uprava za standard, strategije i posebne programe
Sektor za zajedničke poslove i programe
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb.