Odluka o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2018. godini

Ovom odlukom utvrđuje se cijena usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2018. godini.