Odluka o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2019. godini

Ministrica znanosti i obrazovanja donijela je Odluku o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2019. godini.