Odluka Ustavnoga suda broj: U-II-2178/2015. od 8. studenoga 2016. godine (Narodne novine, broj: 109/2016) o ukidanju članka 22. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj: 49/2015)

Slijedom Odluke Ustavnoga suda Republike Hrvatske broj: U-II-2178/2015. od 8. studenoga 2016. godine, ukida se članak 22. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj: 49/2015.). Navedena odluka primjenjuje se od 1. ožujka 2017. godine.