Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje opremanja škola kabinetskom, didaktičkom i informatičkom opremom