Osigurano 17 mil. kn za znanstvene projekte iz područja klimatskih promjena

Vlada Republike Hrvatske odobrila je početkom studenoga 17 milijuna kuna vrijedan Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. Program je usmjeren pronalasku inovativnih znanstvenih rješenja za borbu s posljedicama klimatskih promjena i sprečavanje daljnjih posljedica, a koja će pridonijeti poboljšanju kvalitete života građana i boljoj zaštiti okoliša.

Program je pripremilo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatskom zakladom za znanost i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Program je namijenjen visokim učilištima, javnim i privatnim znanstvenim institutima te drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost. Objava javnog natječaja za dodjelu sredstava iz Programa planirana je za prosinac, a raspisat će ga Hrvatska zaklada za znanost.

Programom će se financirati projekti vrijedni od 500.000 do 2 milijuna kuna koji mogu trajati do dvije godine. U procesu odabira istraživačkih projekata i timova bit će korišteni visoki standardi znanstvene i stručne kompetitivnosti, što uključuje i međunarodno istorazinsko vrednovanje. Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga temeljit će se na kompetitivnosti, inovativnosti te doprinosu predloženog istraživanja i mogućnosti primjene rezultata u javnom ili gospodarskom sektoru.

Provedbom Programa očekuju se izrade procjena učinaka posljedica klimatskih promjena na ljudsko zdravlje, poljoprivredu, šumarstvo, vodne resurse I bioraznolikost. Tražit će se i prijedlozi inovacija za povećanje energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenja štetnih emisija. Očekuju se i ideje kako bolje predvidjeti, prevenirati i ublažiti posljedice suša, poplava i šumskih požara kao posljedica klimatskih promjena.

Sredstva za financiranje Programa osigurana su iz prodaje emisijskih jedinica na dražbama. Time se okolišne politike smanjivanja emisija CO2 povezuju s razvojem "zelenih" tehnologija preko znanstvenih projekata, što je praksa najrazvijenijih članica EU-a.