Osnivanje hrvatskoga ogranka Marie Curie Alumni udruge i poziv znanstvenicima na prijavu za EuroScience Open Forum – ESOF 2018

Marie Curie Alumni udruga (MCAA) je neprofitna organizacija, osnovana 2014. godine u Bruxellesu, koja okuplja sadašnje i bivše korisnike istraživačkih potpora iz jednog od programa Marie Sklodowska Curie (Marie Sklodowska Curie Actions – MSCA).

Udruga ima više od 11.000 članova, istraživača i znanstvenika diljem svijeta iz svih znanstvenih područja i disciplina. Povezivanje istraživača diljem Europe i svijeta u sklopu Marie Curie Alumni udruge omogućuje ostvarivanje međunarodne transdisciplinarne suradnje. U tom smjeru uspostavljeni su ciljevi udruge, poput poboljšanja protoka znanja u različitim zemljama, sektorima gospodarstva i znanstvenim disciplinama, poticanje umrežavanja, suradnje i međusobnog razumijevanja članova Marie Curie Alumni udruge i vanjskih dionika te povezivanje znanstvenika i šire javnosti.

Rad Marie Curie Alumni udruge podijeljen je na nekoliko tematskih radnih skupina kao što su komunikacije, umrežavanje, razvoj karijera, premošćivanje znanosti i gospodarstva te znanstvene politike.

Uz to, udruga organizira niz znanstvenih događaja poput webinara s različitim temama koje zanimaju istraživače i znanstvenike.

Jedan od sljedećih webinara Winning Marie Curie with Open Science usmjeren je na buduće prijavitelje na MSCA, a održat će se 14. svibnja 2018. godine. Registracija za navedeni webinar je besplatna i dostupna na sljedećoj poveznici.

Udruga također svojim članovima nudi i mogućnost financiranja konferencija, publiciranja znanstvenih radova ili članstva u znanstvenim udrugama i to mikro potporama.

Znanstvenici u sklopu Marie Curie Alumni udruge također se mogu povezati preko različitih grupa koje okupljaju znanstvenike prema znanstvenim područjima. Rad ove velike organizacije podijeljen je na geografska područja u kojima djeluju njezini ogranci. Trenutno postoji tridesetak ogranaka udruge diljem svijeta, a jedan od njih je i nedavno osnovan hrvatski ogranak (Croatian Chapter) 6. travnja 2018. godine na Institutu Ruđer Bošković. Više o samom ogranku možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Hrvatski ogranak Marie Curie Alumni udruge trenutno ima pedeset i tri člana, s konstantnim povećanjem članstva, a okuplja hrvatske MSCA istraživače koji su trenutno u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Zapravo je broj samih hrvatskih članova u MCAA znatno veći (trenutno oko 120) te očekujemo da će se i oni pridružiti novoosnovanome hrvatskom ogranku.

Većinu članova ogranka čine mladi znanstvenici do trideset i pet godina. Ciljevi novoosnovanoga hrvatskog ogranka su: uvesti MSCA vrijednosti i perspektive u hrvatsku istraživačku zajednicu, na sveučilištima, istraživačkim centrima; povezati se s privatnim sektorom potičući komunikaciju i suradnju; poticati lokalno umrežavanje i uspostaviti međusobno korisne odnose među hrvatskim članovima MCAA u Hrvatskoj i inozemstvu te promovirati MSCA budućim prijaviteljima. S tim ciljem hrvatski ogranak MCAA planira tijekom sljedećih mjeseci organizirati nekoliko događaja: radionice Responsible Research and Innovation i Open Science, kao i organizaciju sjednice na MSCA konferenciji u lipnju ove godine u Zagrebu u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Članovi hrvatskoga ogranka također imaju mogućnost mikro potpore za organizaciju različitih događaja u sklopu ciljeva udruge i ogranka, poput primjerice promocije znanosti široj javnosti.

Na ovogodišnjem EuroScience Open Forumu - ESOF-u, odnosno najvećem interdisciplinarnom znanstvenom skupu u Europi, koji se održava u Toulouseu od 9. do 14. srpnja 2018., MCAA se predstavlja organizacijom osam tematski različitih sjednica, što je najveći broj koji jedna udruga ima na ovogodišnjem ESOF-u. Također, u suradnji s Europskom komisijom, MCAA organizira i ESOF MSCA satellite event 7. i 8. srpnja te European Science Slam i Science in the City tijekom ESOF-a.

Na ESOF-u su prisutne i dvije članice hrvatskoga ogranka MCAA: dr. sc. Maja Miše koja organizira i moderira sjednicu Reaching for Openness. Implementation: The next step for open science s uglednim sugovornicima iz Europske komisije te istraživačima koji su se već formirali kao lideri u implementaciji otvorene znanosti te dr. sc. Nina Diaz Fernandez koja predvodi sesiju Perspective of Humanities and Social Sciences Researchers. Challenges, Prosperity and Guidance.

ESOF je europski stručni skup koji je 2004. godine stvorio EuroScience, okuplja više od 4.000 istraživača, odgajatelja, poslovnih aktera, kreatora politike i novinara iz cijelog svijeta kako bi raspravljali o otkrićima u znanosti te budućim znanstvenim politikama.

Program ovogodišnjeg ESOF-a i detalje za registraciju možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Postoji mogućnost popusta za prijave do 30. 4. 2018.

Članovi MCAA imaju popust na registraciju do 25. travnja, a detaljnije informacije dostupne su na poveznici.