Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Njegova je svrha identificirati istraživački potencijal Republike Hrvatske s ciljem usmjeravanja daljnjeg razvoja istraživačkih infrastruktura.

Ujedno, Plan bi trebao osigurati i podršku implementaciji mjera Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalne strategije inovacija te Strategije pametne specijalizacije.