Plan savjetovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2018. godinu

Stavkom 5. i 6. članka 11. navedenog zakona propisano je da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje.

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2018. godinu donesen je 2. ožujka 2018. godine.