Početak priprema za hrvatsko predsjedanje Vijećem EU-a 2020. - obrazovanje

U sklopu priprema Ministarstva znanosti i obrazovanja za predsjedanje Vijećem Europske unije 2020. u području obrazovanja, dana 24. listopada 2017. održan je prvi operativni sastanak s ministarstvima obrazovanja Finske i Rumunjske koje će zajedno s Hrvatskom predstavljati tzv. trio koji predsjeda Vijećem Europske unije od siječnja 2019. do srpnja 2020.

Sastankom su predsjedale državna tajnica prof. dr. sc. Branka Ramljak i posebna savjetnica ministrice prof. dr. sc. Tamara Perišin. Predsjedanje trija obilježit će rasprava o sljedniku programa Erasmus+ (program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport) nakon 2020. godine, priprema novoga strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja nakon 2020. godine te inicijative Europske komisije iz „Novog programa vještina za Europu“ i druge inicijative koje ne budu raspravljene prije siječnja 2019. Zaključeno je da će se rasprava nastaviti na razini ministara na marginama sastanka Vijeća EU-a u formaciji ministara obrazovanja, u studenome 2017. godine u Bruxellesu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uspostavlja radnu skupinu za pripreme hrvatskoga predsjedanja u području obrazovanja i znanosti kako bi se osnažila vertikalna i horizontalna koordinacija europskih poslova, uključujući pripreme za predsjedanje.

Dana 25. listopada održan je seminar organiziran kako bi države s nedavnim i specifičnim iskustvom predsjedanja, relevantnim za naše nacionalne pripreme (Irska, Nizozemska i Slovačka), dale pregled svojih predsjedanja u području obrazovanja, kao i savjete za prevladavanje mogućih prepreka. Uvodno je predstavnik Ministarstva obrazovanja Austrije, koja predsjeda prije trija Rumunjska-Finska-Hrvatska, izvijestio o ključnim temama o kojima će se na razini EU-a raspravljati tijekom austrijskog predsjedanja u drugoj polovici 2018. godine. Nakon Estonije, čije predsjedanje Vijećem EU-a završava u prosincu ove godine, u prvoj polovici 2018. predsjedanje preuzima Bugarska.