Ponovljeni javni pozivi za odabir članova sektorskih vijeća

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje ponovljene javne pozive za predlaganje kandidata za imenovanje:

  • osam sektorskih stručnjaka za članove Sektorskog vijeća XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi;
  • osam sektorskih stručnjaka za članove Sektorskog vijeća XXIII. Povijest, znanost umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija;
  • osam sektorskih stručnjaka za članove Sektorskog vijeća XXV. Filologija.

Kandidati koji su se prijavili na prethodno objavljivane javne pozive za sektorska vijeća XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi, XXIII. Povijest, znanost umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija te XXV. Filologija, smatraju se kandidatima i na ovome ponovljenome javnom pozivu te se ne trebaju ponovno prijavljivati.

Ponovljeni javni pozivi otvoreni su do 28. srpnja 2017. godine.