Potpisan Memorandum o suglasnosti o suradnji u području poučavanja hrvatskoga jezika između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Uprave za obrazovanje i predškolski odgoj Države Viktorije, Australija

Na sastanku održanom 15. listopada 2012. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta potpisan je Memorandum o suglasnosti o suradnji u području poučavanja hrvatskoga jezika između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Uprave za obrazovanje i predškolski odgoj Države Viktorije, Australija.

U ime Ministarstva Memorandum je potpisala pomoćnica ministra gđa Ankica Nježić, a u ime Uprave za obrazovanje i predškolski odgoj Države Viktorije g. Frank Merlino, ravnatelj Viktorijske škole stranih jezika (Victorian School of Languages).

Izaslanstvo iz Australije vodio je g. Frank Merlino, ravnatelj Viktorijske škole stranih jezika, a u njemu su bili g. Brian Everett, ravnatelj Osnovne škole Svete Obitelji (Holy Family Primary School) i gđa Katica Perinac, predsjednica Udruge učitelja hrvatskoga jezika u Viktoriji. Obje su škole vrlo značajne jer se u njima već više od trideset godina u redovitom obrazovnom sustavu uči i poučava hrvatski jezik. U Viktorijskoj školi stranih jezika uposleno je oko 1.000 učitelja koji poučavaju više od 15.000 polaznika, od kojih oko 300 trenutačno pohađa nastavu hrvatskoga jezika, koji je jedan od ukupno 44 jezika u ponudi te škole. U Osnovnoj školi Svete Obitelji više od polovice učenika, točnije 164 od 302 učenika, uči hrvatski jezik kao redovan predmet u svojoj školi.

S ciljem osnaživanja suradnje, omogućavanja boljeg međusobnog poznavanja i razmjene iskustava između škola u Viktoriji i učitelja hrvatskoga jezika iz države Viktorije s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i hrvatskim školama i institucijama, kao i unaprjeđenja nastave hrvatskoga jezika u Australiji, Ministarstvo je pomoglo u organizaciji posjeta hrvatskim institucijama značajnim za Hrvate izvan domovine i brojnim školama tijekom boravka izaslanstva u Republici Hrvatskoj od 8. do 15. listopada 2012. godine.

Na završnom sastanku održanom u Ministarstvu izaslanstvo iz Australije primile su pomoćnica ministra gđa Ankica Nježić i načelnica Sektora za odgojno-obrazovni sustav mr. sc. Vera Šutalo sa svojim suradnicima. Istaknuto je da je boravak izaslanstva bio vrlo koristan za obje strane, pri čemu su osobito istaknuta iskustva i postignuća u učenju na daljinu (distance learning, online learning) u viktorijskom sustavu te iskustva i postignuća u učenju stranih jezika u hrvatskom sustavu, kao primjeri obrazovnih modela koji odlično funkcioniraju u praksi. Na sastanku je dogovoren nastavak suradnje u projektu upućivanja asistenta u nastavi (Teacher Assistant Program) u Viktoriju, razgovaralo se o mogućnostima i načinima potpore učenju hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi Svete Obitelji, o potrebi razvijanja online programa za hrvatski jezik, o načinima i mogućnostima organiziranja stručnog usavršavanja za učitelje hrvatskoga jezika u Australiji te je potpisan Memorandum o suglasnosti o suradnji u području poučavanja hrvatskoga jezika.