Potpisani ugovori u sklopu Poziva „Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs“

U četvrtak, 7. lipnja 2018. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održano je svečano potpisivanje šest ugovora ugovorenih u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs“.

Cilj Poziva, raspisanog u prosincu 2017. godine, omogućavanje je sinergija s mjerama horizontalnih aktivnosti programa OBZOR 2020. (H2020) „Širenja izvrsnosti i sudjelovanja“ - Twinning i ERA Chairs - koja stimulira interakciju s kohezijskom politikom tj. strukturnim fondovima i Strategijom pametne specijalizacije, a u smjeru jačanja kapaciteta, održivosti i izvrsnosti IRI aktivnosti istraživačkoga sektora u Republici Hrvatskoj.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovoga poziva iznosio je 9.000.000,00 HRK, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se mogao dodijeliti pojedinome projektu u sklopu ovoga poziva iznosio je 1.500.000,00 HRK. Najveći dopušteni intenzitet potpore iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prijavitelji su unaprijed bili utvrđeni, odnosno prijavitelji su bili nositelji projekta financiranog iz horizontalnih aktivnosti programa OBZOR 2020. (H2020) „Širenja izvrsnosti i sudjelovanja“ - Twinning i ERA Chairs te ERA Chairs – pilot-projekta.

Financiranjem ovih projekata Ministarstvo znanosti i obrazovanja ustraje u težnji da omogući vrhunska istraživanja našim i inozemnim stručnjacima te stvori vrhunske uvjete za rad u Republici Hrvatskoj.

Korisnicima su čestitali ministrica znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, gosp.Tomislav Petric te državna tajnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić.

Korisnici koji su potpisali ugovore 7. lipnja 2018. godine su:

Prijavitelj

Projekt

Sveučilište u Zagrebu,
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Istraživačka infrastruktura Laboratorija za podvodne sustave i tehnologije
(INFRA – LAPOST)

 

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Uspostava laboratorija za arheogenetiku Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ekonomski institut Zagreb

Uspostava višenamjenske učionice na Ekonomskome institutu,
Zagreb - EIZmetrics

Sveučilište u Zagrebu,
Veterinarski fakultet

Omika pristup u veterinarskoj
molekularnoj medicini

Institut Ruđer Bošković

Sinergijom do izvrsnosti u istraživanju i razvoju detektora, senzora i elektronike

 

Institut Ruđer Bošković

Sinergijom do uspjeha:
RBI-T-WINNING i ESIF
udruženi u jačanju izvrsnosti Zavoda za teorijsku fiziku Instituta Ruđer Bošković
(RBI-TWINN-SIN)