Poziv na iskaz interesa za članove Programskog odbora za Okvirni program Europske unije za istraživanje i razvoj - Obzor 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao nadležno tijelo za strateško planiranje i nadzor sudjelovanja Republike Hrvatske u Okvirnom programu Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine – Obzor 2020., poziva istraživače na iskaz interesa za članove Programskog odbora za različita tematska područja. Cilj je osigurati da svaka strateška konfiguracija programa Obzor 2020. bude zastupljena s 2 - 5 članova, ovisno o broju područja obuhvaćenih pojedinom strateškom konfiguracijom. Popis strateških konfiguracija, postojećih članova i broj osoba potrebnih u određenim područjima i poljima znanosti nalazi se u tablici u prilogu. Povećanje broja stručnjaka potrebno je radi učinkovitog predstavljanja interesa hrvatskih istraživača u svim područjima obuhvaćenim programom Obzor 2020., posebice imajući u vidu da Republika Hrvatska želi povećati sudjelovanje u programu Obzor 2020. i Okvirnom programu za razdoblje nakon 2020. godine.

Opis zadaća:

 • Primarna zadaća članova Programskog odbora je zastupanje interesa hrvatskih istraživača u relevantnom području pri odgovarajućim tijelima na razini Europske unije. Pri tome trebaju surađivati sa svim relevantnim dionicima: Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Nacionalnom osobom za kontakt (NCP), članovima referentne skupine i ostalim hrvatskim istraživačima.
 • Zadaće članova Programskog odbora uključuju odlazak u Bruxelles na sastanke Programskog odbora u organizaciji Europske komisije, koji se održavaju 4 - 6 puta godišnje. Na ovim sastancima sudjeluju imenovani predstavnici svih zemalja članica EU-a, kao i pridruženih članica (engl. Associated Countries) koje punopravno sudjeluju u programu Obzor 2020.
 • Članovi Programskog odbora trebaju aktivno sudjelovati u izmjenama i dopunama relevantnoga Radnog programa za određeno tematsko područje u programu Obzor 2020. na osnovi kojeg se objavljuju natječaji (engl. calls for proposals), zastupajući interese hrvatske znanstvene zajednice.
 • Članovi Programskog odbora raspravljaju o ključnim pitanjima u području za koje su imenovani s članovima relevantne referentne skupine i drugim istraživačima. Pri tome raspravljaju o mogućim preklapanjima u područjima s članovima Programskog odbora za druge strateške konfiguracije.
 • Važna zadaća članova Programskog odbora uključuje prijenos informacija i materijala sa svih sastanaka u Bruxellesu Ministarstvu znanosti i obrazovanja, relevantnoj nacionalnoj osobi za kontakt, članovima referentne skupine i ostalim hrvatskim istraživačima, kako bi osigurali jasnu i pravodobnu diseminaciju informacija svim dionicima i korisnicima.
 • Član/ica Programskog odbora u suradnji s relevantnom nacionalnom osobom za kontakt predstavlja relevantni radni program na nacionalnome informativnom danu.
 • Članovi Programskog odbora aktivno pridonose oblikovanju strateških i operativnih dokumenata koji se odnose na unapređenje i evaluaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Okvirnom programu.

Uvjeti:

 • Akademski stupanj doktora znanosti u odgovarajućem znanstvenom polju (osim za konfiguraciju MSP-ovi i Pristup rizičnom kapitalu);
 • Dobro poznavanje istraživačkih interesa za područje za koje se prijavljuje na nacionalnoj razini, s naglaskom na interese svih znanstvenih organizacija i imajući u vidu potrebe poslovnog sektora u tom području;
 • Izvrsno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu;
 • Relevantna bibliografija - popis objavljenih radova u odgovarajućem području u posljednjih pet godina (nije uvjet za konfiguraciju MSP-ovi i Pristup rizičnom kapitalu).
 • Sudjelovanje u istraživačkim projektima (popis projekata u posljednjih pet godina i uloga na projektu)
 • Izvrsne komunikacijske vještine.

Naknada:

Troškove odlaska na putovanja na sastanke programskih odbora: zrakoplovna karta, smještaj i dnevnice u potpunosti pokriva i refundira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Popunjeni prijavni obrazac koji se nalazi u prilogu i životopis u Europass ili komplementarnom formatu na engleskome jeziku potrebno je dostaviti najkasnije do 20. lipnja 2017. godine e-poštom na adresu: fp@mzo.hr i redovitom poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
Služba za razvoj znanstvene i inovacijske politike
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb