Poziv na javno predstavljanje nacrta Plana implementacije Republike Hrvatske za Europski istraživački prostor

Europska komisija (EK) još je 2000. godine predložila stvaranje Europskoga istraživačkog prostora (EIP) ciljem postizanja „jedinstvenog područja istraživanja otvorenog prema svijetu, utemeljenog na unutarnjem tržištu, u kojem se slobodno kreću istraživači, znanstvene spoznaje i tehnologije i kroz koji Europska unija i njezine države članice jačaju svoje znanstvene i tehnološke temelje, svoju konkurentnost i svoj kapacitet za zajedničko rješavanje velikih izazova“.

U svibnju 2015. godine Vijeće za konkurentnost Europske unije usvojilo je Plan za Europski istraživački prostor 2015. - 2020. (engl. ERA Roadmap) kao odgovor na zahtjev za razvojem svojevrsnoga vodiča na europskoj razini koji će poslužiti olakšavanju i jačanju napora koje poduzimaju države članice u ujedinjavanju istraživačkoga prostora. Plan za europski istraživački prostor za razdoblje 2015. - 2020. služi kao vodič državama članicama u strukturiranju načina provedbe EIP-a na nacionalnoj razini.

S obzirom na postojeće strateške dokumente, umjesto izrade nacionalne strategije za EIP, Ministarstvo znanosti i obrazovanja izradilo je nacrt Plana implementacije usvojenoga Plana za Europski istraživački prostor za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Nacrt Plana implementacije daje pregled nacionalnoga strateškog okvira i smjernica daljnjeg razvoja sustava znanosti i tehnologije te kratki pregled trenutnog stanja u Hrvatskoj po pojedinome prioritetu navodeći pritom ciljeve, mjere i aktivnosti koje bi do 2020. godine trebale pridonijeti razvoju znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja, ali i ciljevima postavljenima u sklopu EIP-a.

Javno predstavljanje nacrta Plana implementacije Republike Hrvatske održat će se 20. prosinca 2016. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja (multimedijalna dvorana u prizemlju) s početkom u 9.00 sati.

Svoj dolazak možete potvrditi na e-adresu: erac@mzos.hr najkasnije do petka, 16. prosinca 2016., do 17 sati.