Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljeni Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u NN, broj 103/16, od 11. studenoga 2016. godine

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koji su zadovoljili na testiranju, te postigli najbolje rezultate na testiranju, održati će se u ponedjeljak, 27. veljače 2017. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu:

3. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca, u Odjelu za programiranje, u Službi za programe i projekte Europske unije, u Sektoru za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

kandidat s identifikacijskim brojem 59 - u 13,00 sati

2. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca, u Odjelu za provedbu projekata Europske unije, u Službi za programe i projekte Europske unije, u Sektoru za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

4. radno mjesto I. vrste - stručni/a suradnik/ca, u Odjelu za programiranje, u Službi za programe i projekte Europske unije, u Sektoru za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

kandidati s identifikacijskim brojevima:

66 - u 13,20 sati
68 - u 13,40 sati
71 - u 14,00 sati
75 - u 14,20 sati
101 - u 14,40 sati