Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljeni Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta

KLASA: 112-01/18-01/00587
URBROJ: 533-02-18-0012
Zagreb, 21. kolovoza 2018.

POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljeni
Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta

Oglas je objavljen na:
web stranici Ministarstva uprave 18. lipnja 2018. godine
web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 18. lipnja 2018. godine i
u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 117, od 18. lipnja 2018. godine

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu za prijam na radno mjesto:

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja

  1. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
Odjel za Hrvatski kvalifikacijski okvir

  1. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca

održat će se u ponedjeljak 27. kolovoza 2018. godine, u utorak 28. kolovoza 2018. godine i u srijedu 29. kolovoza 2018. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu (prema početnim slovima prezimena):

Ponedjeljak, 27. kolovoza 2018. godine

9.00 sati - JAK. I.
9.10 sati - JEĐ.TAB. S.
9.20 sati - JURI. M.
9.30 sati - ŠIŠ. T.
9.40 sati  -VUJ. VR. M.
9.50 sati - KNE. D.
10.00 sati - JURA. M.
10.10 sati - DOŠ. K.
10.20 sati - ŽUP. M.
13.30 sati - BAČ. LEB. N.
13.40 sati - RUK. L.
13.50 sati - PAN. L.
14.00 sati - BOG. H.
14.10 sati - PU. MRZ. J.
14.20 sati - TAT. R.
14.30 sati - TO. B.
14.40 sati - PAU. I.
14.50 sati - BRI. V.
15.00 sati - MAV. K.
15.10 sati - BAL. M.
15.20 sati - RAD. L.
15.30 sati - LIP. S.
15.40 sati - MAR. T.
15.50 sati - MIR. J.

Utorak, 28. kolovoza 2018. godine

9.00 sati - POŠ. DA.
9.10 sati - BA. I.
9.20 sati - NEM. A.
9.30 sati - COB. S.
9.40 sati - JAS. T.
9.50 sati - BLA. I.
10.00 sati - ZMI. G.
10.10 sati - SERD. Z.
10.20 sati - TOM. Z.
10.40 sati - STJ. R.
10.50 sati - TOR. I.
11.00 sati - RAČ. P.
11.10 sati - SAV. B.
11.20 sati - MED. M.
11.30 sati - PET. LOV. V.
11.40 sati - ĆUR. S.
11.50 sati - KRZ. M.
12.50 sati - HAI. V.
13.00 sati - JURA. L.
13.10 sati - MEI. M.
13.20 sati - POS. D.
13.30 sati - VUK. P.
13.40 sati - JURI. T.
13.50 sati - SLI. A.
14.00 sati - LUL. J.
14.10 sati - MIO. M.
14.20 sati - NOV. A.
14.30 sati - ČAK. D.
14.40 sati - MAJ. KO. N.
15.00 sati - KOR. V.
15.10 sati - MAT. M.
15.20 sati - ČOR. Ž.
15.30 sati - SEK. L.
15.40 sati - MAR. L.
15.50 sati - MALJ. M.

Srijeda, 29. kolovoza 2018. godine

9.00 sati - KR. SUČ. S.
9.10 sati - HRŽ. H.
9.20 sati - DRA. PO. M.
9.30 sati - TOMLJ. J.
9.40 sati - MAR. Z.
9.50 sati - RAD. Z.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao/la prijavu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja