Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezano uz objavljeni Javni natječaj za prijam u državnu službu u MZO-u, u NN, broj 103/16, od 11. studenoga 2016. godine

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja

6. radno mjesto I. vrste - viši/a upravni/a savjetnik/ca, u Odjelu za upravno-pravne poslove, u Službi za upravno-pravne poslove i upravni nadzor, u Samostalnom sektoru za pravne poslove, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,
a koji je zadovoljio na testiranju, te postigao najbolje rezultate na testiranju
kandidat s identifikacijskim brojem 13
održati će se u ponedjeljak, 13. veljače 2017. godine, u 11 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38

5. radno mjesto I. vrste - viši/a prosvjetni/a inspektor/ica – samostalni/a izvršitelj/ica u Varaždinu, u Službi prosvjetne inspekcije - Zagreb, u Samostalnom sektoru za inspekcijski nadzor, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,
a koji su zadovoljili na testiranju, te postigli najbolje rezultate na testiranju
kandidati s identifikacijskim brojevima 2 i 3
održati će se u ponedjeljak, 13. veljače 2017. godine, u 11,30 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38