Poziv na testiranje vezan uz objavljeni Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u NN, broj 103/16, od 11. studenoga 2016. godine

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja

5. radno mjesto I. vrste - viši/a prosvjetni/a inspektor/ica - samostalni/a izvršitelj/ica u Varaždinu, u Službi prosvjetne inspekcije - Zagreb, u Samostalnom sektoru za inspekcijski nadzor, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,

održati će se u četvrtak, 26. siječnja 2017. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.

6. radno mjesto I. vrste - viši/a upravni/a savjetnik/ca, u Odjelu za upravno-pravne poslove, u Službi za upravno-pravne poslove i upravni nadzor, u Samostalnom sektoru za pravne poslove, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,

održati će se u četvrtak, 26. siječnja 2017. godine, u 11.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.

Mjesto i vrijeme održavanja razgovora sa Komisijom (intervjua) biti će objavljeno naknadno na web stranici Ministarstva i na oglasnoj ploči Ministarstva.