Poziv stručnjacima za istraživačku infrastrukturu na iskaz interesa za sudjelovanje u projektu ResInfra@DR - Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of Research Infrastructures in the Danube Region

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je partner na INTERREG projektu ResInfra@DR - Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of Research Infrastructures in the Danube Region. Projekt je započeo u siječnju 2017., a trajat će do 30. lipnja 2019. godine.

Cilj Projekta je unaprijediti znanje osoba i organizacija koje sudjeluju u kreiranju i provedbi javnih politika u vezi s istraživačkom infrastrukturom.

Nadalje, Projekt razvija dijalog između krajnjih korisnika istraživačkih infrastruktura, ponajprije u Dunavskoj regiji, kako bi se ojačali kapaciteti tih zemalja i omogućilo kvalitetnije korištenje postojećih i planiranje novih infrastruktura. Dodatno, projektom će se posebnim ciljnim skupinama omogućiti sudjelovanje u treninzima i edukacijama te tako pridonijeti izgradnji kapaciteta. Osim navedenog, Projekt ima cilj prikupiti podatke od recenzenata za istraživačke infrastrukture, na temelju kojih će se izraditi ex-ante procjene te preporuke za poboljšanje postojećih istraživačkih infrastruktura u zemljama sudionicama.

Vodeći partner na Projektu je Centar za društvene inovacije (ZSI), Austrija, a osim Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, partneri na Projektu su ministarstva i druga tijela u ostalim zemljama Dunavske regije.

Predviđeno je da u provođenju relevantnih projektnih aktivnosti sudjeluju stručnjaci za istraživačku infrastrukturu, ne samo iz središnjih državnih tijela, već i iz znanstvene zajednice, koji imaju neposredno iskustvo s nedostacima postojeće istraživačke infrastrukture u svim područjima znanosti.

Pozivamo Vas na iskazivanje interesa za sudjelovanje u Projektu, što obuhvaća sljedeće projektne aktivnosti vezane uz planiranje, evaluaciju i praćenje istraživačke infrastrukture:

  • sudjelovanje u strukturiranim intervjuima i fokus grupama (djelatnik MZO-a provest će pojedinačne strukturirane intervjue)
  • sudjelovanje na fokus grupama
  • sudjelovanje na radionicama na zadanu temu koja će unaprijed biti najavljena
  • sudjelovanje na edukacijama/treninzima
  • sudjelovanje u izradi dokumenata (ex-ante kriteriji za nacionalne/regionalne investicije, smjernice za praćenje postojećih istraživačkih infrastruktura, smjernice za procjenu socijalno-ekonomskih utjecaja istraživačkih infrastruktura itd.).

Za sudjelovanje u navedenim projektnim aktivnostima nisu predviđene naknade, ali su osigurani troškovi za nadoknadu troškova sudjelovanja na radionicama i edukacijama/treninzima u proračunu projekta (troškovi putovanja i smještaja).

Stoga vas pozivamo da sudjelovanjem u Projektu pridonesete razvoju istraživačkih infrastruktura u Republici Hrvatskoj.

Molimo Vas da svoj interes za sudjelovanje u Projektu iskažete najkasnije do 20. srpnja 2017. godine na e-mail adresu: mirela.cokesic@mzo.hr.