Poziv za iskaz interesa za članstvo u Tematskim inovacijskim vijećima

Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske, donijelo je Odluku o osnivanju tematskih inovacijskih vijeća (TIV), radnih tijela za operativnu podršku radu Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske.

Ovim putem Vas pozivamo da iskažete interes za članstvo u jednom od Tematskih inovacijskih vijeća uzimajući u obzir da djelatnost vaše organizacije mora biti relevantna za područje rada TIV-a.

Preuzeto s Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.