Poziv za prijavu na Natječaj za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

Ministarstvo socijalne politike i mladih i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta pozivaju udruge koje su programski usmjerene za rad s djecom i/ili mladima da se sukladno ovom Pozivu, prijave za financijsku potporu projektima koji doprinose smanjenju svih pojavnih oblika nasilja nad djecom i mladima i vršnjačkog nasilja.

Udruge sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja Natječaja:

  • Prevencija nasilja nad djecom i mladima - nadležno Ministarstvo socijalne politike i mladih
  • Prevencija vršnjačkog nasilja među djecom i mladima – nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Za svako prioritetno područje natječaja osigurano je po 3.000.000,00 kuna, (ukupno 6.000.000,00 kuna).

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 200.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 45 dana, a završava 31. ožujka 2014.

Jedna udruga može prijaviti jedan projekt u sklopu jednog prioritetnog područja aktivnosti na razdoblje provedbe projekta do jedne godine, a ista udruga može biti partner na više projekata u oba prioritetna područja.

Udruga može sudjelovati u oba prioritetna područja kao prijavitelj ili partner.

Prijavu na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj, koja je usmjerena za rad s djecom i/ili mladima, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje, u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Ministarstvu socijalne politike i mladih i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose te plaćen porez.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje Natječaja za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportai regionalnih zaklada kao provedbenih tijela u ovom Natječaju (www.zamah.hr; www.civilnodrustvo-istra.hr; www.zaklada-slagalica.hr; www.zaklada-dadic.hr).

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) onoj regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti:

Postupak otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje Natječaja za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima.

Razmatrati će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeće adrese elektronske pošte:

  1. Za prioritetno područje aktivnosti 1. Prevencija nasilja nad i među djecom i mladima – udruge@mspm.hr
  2. za prioritetno područje aktivnosti 2. Prevencija vršnjačkog nasilja među djecom i mladima – udruge@mzos.hr