Poziv za stručnjake za obradu javnog savjetovanja o prijedlogu odluka o donošenju predmetnih kurikuluma i kurikuluma međupredmetnih tema

U okviru cjelovite kurikularne reforme od školske godine 2019./2020. novi kurikulumi primjenjivat će se u svim školama u Republici Hrvatskoj.

Kako bi se na vrijeme osigurali preduvjeti za uvođenje novih kurikuluma, ministrica će, u skladu sa zakonskim ovlastima, donijeti nove predmetne kurikulume i kurikulume međupredmetnih tema do sredine siječnja 2019. godine. Sukladno zakonskoj proceduri prijedlozi odluka o donošenju kurikuluma stavit će se u javno savjetovanje u trajanju od 30 dana sredinom studenoga 2018.

U svrhu obrade primjedbi iz javnog savjetovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje:

Kandidati se prijavljuju sa podacima iz AAI@EduHr sustava putem sljedećih poveznica:

Javni natječaj: https://upitnik.carnet.hr/index.php/345178?lang=hr

Javni poziv: https://upitnik.carnet.hr/index.php/836393?lang=hr.

Rok za prijavu je 15 dana od dana otvaranja Javnog natječaja i Javnog poziva, do 20. studenoga 2018.

Za sva potencijalna pitanja i potporu u provedbi Javnoga natječaja i Javnoga poziva možete se javiti na e-mail adrese:

srs.predmetni.natjecaj@mzo.hr.

srs.medupredmetni.natjecaj@mzo.hr.