Poziv znanstvenicima koji su zbog rada na znanstvenim ustanovama u razdoblju od 2013. do 2017. godine boravili u inozemstvu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u dogovoru s Mrežom mladih znanstvenika i Ministarstvom financija – Poreznom upravom, poziva znanstvenike kojima je Porezna uprava izdala porezno rješenje u razdoblju od 2013. do 2017. godine, a koji su tijekom navedenoga razdoblja koristili plaćeni ili neplaćeni dopust ili slobodnu studijsku godinu zbog rada na znanstvenim ustanovama u inozemstvu, da Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostave:

  • ime i prezime,
  • razdoblje provedeno u inozemstvu,
  • ustanovu na kojoj je znanstvenik u inozemstvu boravio,
  • domaću ustanovu s kojom znanstvenik ima sklopljen ugovor o radu,
  • status navedenoga ugovora tijekom boravka u inozemstvu,
  • OIB i punomoć nadležnoj osobi u Poreznoj upravi, a kojom znanstvenik potvrđuje da Ministarstvo smije u njegovo ime OIB znanstvenika dostaviti Poreznoj upravi radi utvrđivanja razlike poreza na dohodak između domaćega i inozemnoga oporezovanog primitka.

Ministarstvo poziva znanstvenike da najkasnije do 26. svibnja 2017. godine dostave tražene podatke na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
(s naznakom: Oporezivanje prihoda)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb