Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

U Narodnim novinama, broj 6/2019., objavljen je novi Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Pravilnik stupa na snagu 26. siječnja 2019. godine.

Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi dostupan je na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_6_137.html.