Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

Ovim pravilnikom propisuje se:

 • sadržaj i oblik svjedodžbi, učeničke knjižice, uvjerenja i potvrdnice te obrazac pedagoške
  dokumentacije i evidencije, uključujući i obrazac evidencije ustanova koje provode posebne
  programe za učenike s teškoćama (članak 138. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u
  osnovnoj i srednjoj školi),
 • sadržaj i oblik javnih isprava kojima se dokazuje da je završetkom strukovnoga obrazovanja
  polaznik stekao kvalifikaciju određene razine, obujma, profila i kvalitete (članak 5. stavak 2.
  Zakona o strukovnom obrazovanju),
 • sadržaj i oblik uvjerenja koje se izdaje polaznicima programa za stjecanje zdravstvenih
  kvalifikacija nakon završenoga dvogodišnjega općeobrazovnog dijela obrazovanja (članak 5.
  stavak 3. Zakona o strukovnom obrazovanju),
 • sadržaj i oblik evidencije i dokumentacije o obavljanju praktične nastave i vježbi kod
  poslodavca koje vode ustanove za strukovno obrazovanje (članak 39. stavak 3. Zakona o
  strukovnom obrazovanju).