Preddiplomski/diplomski studij na Moskovskome državnom sveučilištu međunarodnih odnosa (MGIMO), Moskva, Ruska Federacija

Moskovsko državno sveučilište međunarodnih odnosa (MGIMO) Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije nudi mogućnost upisa na 1. godinu preddiplomskoga ili diplomskoga studija jednom državljaninu Republike Hrvatske u akademskoj godini 2019./2020.

MGIMO pruža mogućnost preddiplomskoga studija na Fakultetu međunarodnih odnosa, Fakultetu međunarodnog prava, Fakultetu međunarodnih ekonomskih odnosa, Fakultetu političkih znanosti, Fakultetu međunarodnog novinarstva, Fakultetu međunarodnog biznisa i poslovne administracije, Fakultetu primijenjene ekonomije i trgovine, Fakultetu državne uprave, Međunarodnome institutu energetske politike i diplomacije, Fakultetu europskih studija i dr.

Više informacija o studijskim programima može se naći na mrežnim stranicama Sveučilišta: http://mgimo.ru/

Uvjet za upis je znanje ruskoga i jednoga stranog jezika, a za studij ekonomije preporučuje se srednjoškolsko obrazovanje matematičkog smjera.

Ispiti iz provjere znanja jezika održavaju se na MGIMO-u, i to:

  • 5. srpnja 2019. za ruski jezik;
  • 9. srpnja 2019. za strani jezik.

Kandidati zainteresirani za diplomski studij predaju dokumente prijamnoj komisiji magistrature i polažu prijamne ispite na način određen Pravilima prijma 2019. godine (https://mgimo.ru/study/master/campaign/).

Zainteresirani kandidati trebaju se javiti do 25. svibnja 2019. Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji uz obveznu dostavu sljedećih dokumenata:

  • Vlastoručno potpisano pismo s iskazom interesa za vrstu i smjer studija na koji se prijavljuje, oblik studija (redoviti/izvanredni);
  • Potvrda o završenome prethodnome obrazovnom stupnju;
  • Potvrda o znanju ruskoga jezika;
  • Kontakti (telefon, elektronička pošta);
  • Kopija putovnice.

Navedeno se dostavlja na:

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji
Korobejnikov pereulok 16/10
119 034 Moskva
fax: +7 495 637 46 24;
e-mail: crorus@mvep.hr

Kontakt osoba: Maja Foretić Pećnik, ministar savjetnik
tel: +7 495 785 40 70; mob: +7 985 463 75 91;
e-mail: mforetic@mvep.hr