Prikupljanje podataka o školovanju pripadnika romske nacionalne manjine

Slijedom pripreme izvješća za 2017. godinu o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, molimo urede državne uprave u županiji te Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport grada Zagreba da popune tablice za dostavu podataka o predškolskom odgoju te osnovnom i srednjem obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine i to za kraj 2016./2017. i početak 2017./2018. školske godine.

Točno popunjene tablice potrebno je dostaviti na mail adresu: manjine-romi@mzo.hr