Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje

328.000.000 eura

Investicijski prioritet 9i - Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti - 116.000.000 eura

  • Specifični cilj 9.i.1 - Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije;
  • Specifični cilj 9.i.2 - Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja.

Investicijski prioritet 9iv - Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa - 180.000.000 eura

  • Specifični cilj 9.iv.1 - Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja;
  • Specifični cilj 9.iv.2 - Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije;

Investicijski prioritet 9v - Promicanje društvenog poduzetništva i strukovne integracije u društvenim poduzećima te društvene ekonomije i ekonomije solidarnosti radi olakšavanja pristupa zapošljavanju - 32.000.000 eura

  • Specifični cilj 9.v.1 - Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih zaposlenika.