Prva izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Priprema IRI infrastrukturnih projekata"

Izmjene predmetnog Poziva odnose se na informaciju o održavanju informativne radionice u Uputama za prijavitelje te na produženje roka za podnošenje projektnih prijedloga na predmetni Poziv. Isti je produžen do 10. veljače 2019. godine.

Navedeno je vidljivo i na poveznicama:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/priprema-iri-infrastrukturnih-projekata-2/ i

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=ed1ee5f1-7f50-494d-a298-d679fb8f9560