Revizija Plana razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta revidiralo je Plan razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji sadrži identifikaciju znanstveno-istraživačkoga potencijala Republike Hrvatske i nacionalnih prioriteta u području znanosti i tehnologije s ciljem usmjeravanja daljnjeg razvoja istraživačkih infrastruktura.

Ujedno, Plan bi trebao pridonijeti realizaciji ciljeva Strategije pametne specijalizacije, Inovacijske strategije, Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije te Plana za europski istraživački prostor.