Rezultati prve faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Narodnim novinama, broj 81/18., od 12. rujna 2018. godine, na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva uprave

REZULTATI PRVE FAZE TESTIRANJA
po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,
u Narodnim novinama, broj 81/18., od 12. rujna 2018. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva uprave

Testiranje je održano 4. prosinca 2018. godine.

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za razvoj visokog obrazovanja
Služba za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja
Odjel za internacionalizaciju visokog obrazovanja
8. radno mjesto I. vrste –stručni/a suradnik/ca

Početno slovo prezimena Početno slovo imena

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta

bodovi

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA
F L 5,5
G S 7
J J 6,5
M M 7
P I. K. 5
S A 7,5
V Ž 7