Rezultati prve faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 18/18, od 23. veljače 2018. godine

Testiranje je održano 12. i 13. travnja 2018. godine.

Radno mjesto 1. STRUČNI/A SURADNIK/CA, u Odjelu za programiranje, u Službi za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju

Identifikacijski
broj

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta
bodovi

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI
NA 1. FAZI TESTIRANJA

I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

104

10

62

10

68

10

99

9,5

50

9,5

65

8,5

82

8

31

8

67

8

7

7,5

17

7,5

42

7

23

6,5

96

6,5

58

6,5

81

6

20

6

36

6

101

6

63

6

64

6

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI
NA 1. FAZI TESTIRANJA

ALI NE IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

1

5,5

47

5,5

9

5

37

5

53

5

KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI
NA 1. FAZI TESTIRANJA

4

4,5

21

4,5

84

4,5

41

4,5

115

4,5

66

4,5

69

4,5

72

4,5

22

4

112

4

117

4

29

3,5

38

3,5

43

3,5

54

3,5

74

3,5

26

3

44

2,5

48

2

107

2

39

1

45

1

52

0


Radno mjesto 2. STRUČNI/A SURADNIK/CA, u Odjelu za ugovaranje projekata, u Službi za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju

Identifikacijski
broj

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta
bodovi

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI
NA 1. FAZI TESTIRANJA

I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

88

10

104

10

62

10

119

10

68

10

99

9,5

50

9,5

65

8,5

82

8

31

8

67

8

7

7,5

17

7,5

121

7,5

42

7

110

7

8

6,5

23

6,5

96

6,5

97

6,5

20

6

36

6

63

6

64

6

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI
NA 1. FAZI TESTIRANJA

ALI NE IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

1

5,5

47

5,5

55

5,5

9

5

37

5

53

5

KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI
NA 1. FAZI TESTIRANJA

4

4,5

21

4,5

84

4,5

41

4,5

115

4,5

66

4,5

69

4,5

72

4,5

22

4

112

4

117

4

29

3,5

38

3,5

43

3,5

54

3,5

123

3,5

74

3,5

26

3

44

2,5

48

2

107

2

39

1

45

1

52

0

57

0


Radno mjesto 3. STRUČNI/A SURADNIK/CA, u Odjelu za financiranje projekata, u Službi za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije, u Sektoru za programe i projekte Europske unije, u Upravi za znanost i tehnologiju

Identifikacijski
broj

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta
bodovi

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI
NA 1. FAZI TESTIRANJA

I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

88

10

104

10

62

10

119

10

99

9,5

50

9,5

65

8,5

82

8

31

8

67

8

7

7,5

17

7,5

42

7

8

6,5

23

6,5

96

6,5

20

6

36

6

63

6

64

6

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI
NA 1. FAZI TESTIRANJA

ALI NE IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

1

5,5

47

5,5

9

5

37

5

53

5

KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI
NA 1. FAZI TESTIRANJA

21

4,5

84

4,5

41

4,5

66

4,5

69

4,5

72

4,5

22

4

112

4

117

4

29

3,5

38

3,5

43

3,5

54

3,5

123

3,5

26

3

44

2,5

48

2

107

2

39

1

45

1

52

0

57

0


Radno mjesto 4. STRUČNI/A SURADNIK/CA, u Odjelu za pripremu programa Europske unije, u Službi za programe i projekte Europske unije, u Sektoru za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja

Identifikacijski
broj

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta
bodovi

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI
NA 1. FAZI TESTIRANJA

I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

61

10

64

10

85

9

41

8

42

8

72

8

17

7

26

7

37

7

63

7

65

7

68

7

7

6

8

6

20

6

44

6

47

6

53

6

67

6

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI
NA 1. FAZI TESTIRANJA

ALI NE IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

1

5

79

5

9

5

23

5

31

5

36

5

43

5

45

5

54

5

58

5

74

5

KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI
NA 1. FAZI TESTIRANJA

21

4

29

4

39

4

94

4

105

4

55

4

62

4

66

4

69

4

22

3

86

3

38

3

50

2

52

2

48

1


Radno mjesto 5. STRUČNI/A SURADNIK/CA, u Odjelu za praćenje provedbe programa Europske unije, u Službi za programe i projekte Europske unije, u Sektoru za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja

Identifikacijski
broj

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta
bodovi

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI
NA 1. FAZI TESTIRANJA

I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

61

10

64

10

85

9

41

8

42

8

72

8

17

7

26

7

37

7

63

7

65

7

68

7

4

6

7

6

8

6

20

6

44

6

47

6

53

6

67

6

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI
NA 1. FAZI TESTIRANJA

ALI NE IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

1

5

79

5

9

5

23

5

31

5

36

5

43

5

45

5

54

5

58

5

74

5

KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI
NA 1. FAZI TESTIRANJA

21

4

29

4

39

4

94

4

105

4

62

4

118

4

66

4

69

4

22

3

86

3

38

3

50

2

52

2

48

1


Radno mjesto 6. STRUČNI/A SURADNIK/CA, u Odjelu za procjenu projekata iz fondova Europske unije, u Službi za programe i projekte Europske unije, u Sektoru za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja

Identifikacijski
broj

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta
bodovi

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI
NA 1. FAZI TESTIRANJA

I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

61

10

64

10

85

9

41

8

42

8

72

8

17

7

26

7

37

7

63

7

65

7

68

7

4

6

7

6

8

6

20

6

44

6

47

6

53

6

67

6

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI
NA 1. FAZI TESTIRANJA

ALI NE IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

1

5

79

5

9

5

23

5

31

5

36

5

43

5

45

5

54

5

58

5

74

5

KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI
NA 1. FAZI TESTIRANJA

21

4

29

4

39

4

94

4

62

4

66

4

69

4

22

3

86

3

38

3

50

2

48

1