Austrija

Austrija

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Republikom Austrijom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

  1. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Austrijske savezne vlade o znanstveno-tehničkoj suradnji, potpisan u Zagrebu, 12. ožujka 2003. godine
     
  2. Ugovor između Vlade RH i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja, potpisan u Beču, 5. listopada 2004. godine
     
  3. Program suradnje u području kulture i obrazovanja za 2016. - 2019. godinu sukladno članku 13. stavku 1. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja, potpisan u Beču, 11. listopada 2016. godine
     
  4. Protokol 8. sjednice Zajedničkog povjerenstva za znanstveno-tehničku suradnju o provedbi Ugovora o znanstveno-tehničkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o znanstveno-tehničkoj suradnji, potpisan u Zagrebu, 30. studenoga 2017. godine

ZNANSTVENA SURADNJA

Od 2002. godine, kada je započela suradnja na prvim pilot-projektima, održano je osam sjednica Zajedničkog povjerenstva na kojima je do sada odobreno ukupno 214 znanstvenoistraživačkih projekata.

Na 8. sjednici Zajedničkog povjerenstva održanoj 30. studenoga 2017. godine u Zagrebu, za sufinanciranje u 2018. i 2019. godini odobreno je 25 novih znanstvenoistraživačkih projekata, od kojih je deset iz područja prirodnih znanosti, četiri su iz područja tehničkih znanosti, četiri su iz biomedicinskog područja, tri su iz područja biotehničkih znanosti, a četiri iz društveno-humanističkog područja.

Sljedeći natječaj za prijavu hrvatsko-austrijskih znanstvenoistraživačkih projekata bit će objavljen sredinom ožujka 2019. godine.
 


OBRAZOVNA SURADNJA

Više informacija o mogućnostima studiranja u Austriji.

Pristupanjem Republike Hrvatske obrazovnim i istraživačkim programima EU, osobito kao punopravne članice EU, otvoren je put izravnoj suradnji kroz programe kao što su ERASMUS+ i Obzor 2020., za provedbu kojih je zadužena Agencija za mobilnost i programe EU.