Alpe-Jadran

Radna zajednica Alpe-Jadran

Radna zajednica Alpe-Jadran zajednica je kantona, pokrajina, županija, regija i država istočnoalpskog područja, čije su aktivnosti usmjerene na zajedničko i koordinirano rješavanje svih pitanja u interesu njezinih članica.

Radna je zajednica utemeljena 20. studenoga 1978. u Veneciji potpisivanjem Zajedničke izjave predsjednika vlada regija kao udruga pograničnih regija u području istočnih Alpa i sjevernog Jadrana. Republika Hrvatska jedan je od osnivača, a od 1992. sudjeluje kao samostalna država.

Članice Radne zajednice Alpe-Jadran su: Baranja, Gradišće, Furlanija-Julijska krajina, Hrvatska, Koruška, Lombardija, Gornja Austrija, Slovenija, Somogy, Štajerska, Vas i Veneto. Područje RZ Alpe-Jadran obuhvaća površinu od 190.423 km², a na njemu živi oko 26 milijuna ljudi.

Svake dvije godine jedna članica preuzima predsjedanje radnom zajednicom, radnim odborom i tajništvom, a rotiraju se abecednim redom. Austrijska Savezna pokrajina Gradišće preuzela je s 1. siječnjem 2007. predsjedništvo Radne zajednice Alpe-Jadran za dvogodište 2007/2008. godina.

Radni odbor(RO)

Glavno je izvršno tijelo, u kojem djeluju stalni predstavnici. Radni odbor odlučuje o tekućim aktivnostima, pokreće pojedine akcije, raspravlja i odlučuje o prijedlozima komisija, koordinira aktivnosti radnih i projektnih skupina te donosi odluke o financijskoj potpori projektima i o pokroviteljstvima.

Komisije

Aktivnosti radnih i projektnih skupina koordinira pet komisija. Mandat predsjedanja komisijama i radnim skupinama traje tri godine, kao i mandat potpredsjednika. Komisije podnose izvješća Radnom odboru te trogodišnje programe rada za komisije i dvogodišnje za radne i projektne skupine. Komisije odobravaju kandidaturu za financiranje iz proračuna zajedničkih projekata što ih ostvaruju radne i projektne skupine.

Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske djeluje u sklopu II. Komisije za gospodarstvo, promet i turizam, u okviru Radne skupine za gospodarsku, znanstvenu i tehnološku suradnju, čiji je predstavnik Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske.

Znanstvenici iz Republike Hrvatske mogu se uključiti u aktivnosti Radne skupine predlaganjem znanstvenih i tehnoloških projekata koji se financiraju iz nacionalnih sredstava predlagača projekta, a preduvjet je da u projektu sudjeluju znanstvenici najmanje dviju članica Radne zajednice Alpe-Jadran. Financijska je potpora moguća i iz zajedničkog fonda Radne zajednice, a o tome odlučuje Radni odbor na prijedlog Predsjednika komisije.

Radna skupina također daje suglasnost na zahtjeve za pokroviteljstvom za razne znanstvene i stručne manifestacije u kojima se rabi logotip Radne zajednice Alpe-Jadran. Svi su prijedlozi projekta, odnosno zahtjevi za pokroviteljstvom otvorenoga tipa (nema rokova do kada se prijedlozi moraju predati) te se razmatraju i prihvaćaju na sastancima Radne skupine, koja zasjeda dva puta na godinu, a podnose se putem resornog ministarstva.

Podrobnije informacije nalaze se zajedničkoj web stranici Radne zajednice Alpe-Jadran, na svih pet službenih jezika Alpe-Jadrana i na engleskom jeziku.