Austrija

Austrija

Bilateralna obrazovna i znanstvena suradnja s Republikom Austrijom ostvaruje se na temelju sljedećih međunarodnopravnih akata:

  1. Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Austrijske savezne vlade o znanstveno-tehničkoj suradnji, potpisan u Zagrebu, 12. ožujka 2003. godine
     
  2. Ugovor između Vlade RH i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja, potpisan u Beču, 5. listopada 2004. godine
     
  3. Program suradnje u području kulture i obrazovanja za 2016. - 2019. godinu sukladno članku 13. stavku 1. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja, potpisan u Beču, 11. listopada 2016. godine
     
  4. Protokol 7. sjednice Zajedničkog povjerenstva za znanstveno-tehničku suradnju o provedbi Ugovora o znanstveno-tehničkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o znanstveno-tehničkoj suradnji, potpisan u Beču, 27. studenoga 2015. godine

ZNANSTVENA SURADNJA

Od 2002. godine, kada je započela suradnja na prvim pilot-projektima, održano je sedam sjednica Zajedničkog povjerenstva na kojima je do sada odobreno ukupno 189 znanstvenoistraživačkih projekata.

Na 7. sjednici Zajedničkog povjerenstva održanoj 27. studenoga 2015. godine u Beču, za sufinanciranje u 2016. i 2017. godini odobrena su 23 nova znanstvenoistraživačka projekta, od kojih je deset iz područja prirodnih znanosti, tri su iz područja tehničkih znanosti, jedan je iz biomedicinskog područja, šest ih je iz područja biotehničkih znanosti, a tri su iz društveno-humanističkog područja.

Sljedeći natječaj za prijavu hrvatsko-austrijskih znanstvenoistraživačkih projekata bit će objavljen sredinom ožujka 2017. godine.


OBRAZOVNA SURADNJA

Više informacija o mogućnostima studiranja u Austriji.

Pristupanjem Republike Hrvatske obrazovnim i istraživačkim programima EU, osobito kao punopravne članice EU, otvoren je put izravnoj suradnji kroz programe kao što su ERASMUS+ i Obzor 2020., za provedbu kojih je zadužena Agencija za mobilnost i programe EU.